Kompetensutveckling

Vi genomför seminarier, föreläsningar, workshops och utbildningar i syfte att öka kunskapen kring frågor som rör bland annat säkerhet och trygghet kopplat till brott- och ordningsstörningar.

Kompetens och erfarenheter

Sedan grundandet av Stiftelsen Tryggare Sverige har vi varit en tydlig och framåtblickande aktör inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Sverige, vilket tillsammans med brottsofferfrågor har blivit vår främsta kärna och kompetensområde.

Idag är vi konsult- samt kunskapscenter för frågor kring utvecklingen och implementeringen av brottsförebyggande- och trygghetsskapande åtgärder för myndigheter samt kommunala och privata aktörer.

BROTTSFÖREBYGGANDE ARBETE I TEORI OCH PRAKTIK

Diplomutbildning

Diplomutbildningen riktar sig till aktörer och intressenter som vill lära sig att praktiskt tillämpa den senaste forskningen samt att använda nya innovativa arbetssätt och beprövade erfarenheter (internationella och svenska) gällande situationell brottsprevention och trygghetsskapande åtgärder med fokus på arkitektonisk design (CPTED/CP-UPD).

Utbildningen arrangeras digitalt via Zoom. Samtliga fem kurstillfällen är halvdagar och är interaktiva genom bl.a. workshops, erfarenhetsutbyten och praktiska övningar.

Utbildningens målgrupp är främst kommunpolitiker, stadsplanerare, säkerhetschefer, brottsförebyggare, företrädare för bostadsbolag och fastighetsägare, arkitekter, poliser, näringslivsrepresentanter m.fl. aktörer. Inga förkunskaper krävs.

FÖRELÄSNINGAR, SEMINARIER OCH WORKSHOPS

Kompetensutveckling & handledning

Vi hjälper till att förbereda, planera och genomföra seminarier, föreläsningar, workshops, utbildningar och studieresor i syfte att öka kunskapen kring frågor som rör bland annat säkerhet och trygghet kopplat till brott- och ordningsstörningar.

Ofta ser det annorlunda ut beroende på aktörers specifika behov och därav erbjuder gärna Stiftelsen skräddarsydda utbildningar och handledning utifrån de kunskapsmål och förutsättningar som finns hos aktören och deras medarbetare.

STUDIERESOR MED FOKUS PÅ BROTTSFÖREBYGGANDE ARBETE

Studieresor

Stiftelsen Tryggare Sverige har i över 10 år anordnat skräddarsydda studieresor i syfte att ta del av internationella och nationella erfarenheter om hur brottsförebyggande arbete bedrivs i andra länder.

Några av våra tidigare studieresor:

  • New York (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018)
  • Amsterdam (2013, 2014, 2015, 2016, 2017)
  • London (2017, 2018)
  • Wien (2017)
  • Muotiala (2011)

Har du fler frågor eller behov av stöd och råd?

Ring eller mejla oss på Stiftelsen Tryggare Sverige!

Huvudkontor: 08-29 20 00

Region Syd: 040-30 67 00

info@tryggaresverige.org

to-top