Trygg Fastighet – en verktygslåda för fastighetsägare

Verktygslådan hjälper fastighetsägare att ta krafttag mot trygghetsproblematiken och de kriminella, och signalerar samtidigt ansvarstagande samt omtanke om och stöd för de som bor, vistas och verkar i området.

De vanligaste trygghetsproblemen med tillhörande förslag på åtgärder

Stiftelsen Tryggare Sverige har tagit fram en fritt tillgänglig verktygslåda riktad till fastighetsägare som har problem med brott och ordningsstörningar i sitt bestånd. Verktygslådan innehåller brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder som fastighetsägare kan genomföra själva, eller tillsammans med andra aktörer, för att motverka några av de vanligaste trygghetsproblemen.

Utöver åtgärderna som presenteras i verktygslådan beskrivs sex generella utgångspunkter för ett framgångsrikt brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbete. (Läs mer om dessa generella utgångspunkter här).

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners är några av Sveriges ledande aktörer för säkerhets- och trygghetslösningar.

Tillsammans skapar vi förutsättningar för Sveriges fastighetsägare att motverka brott och otrygghet.

Under de senaste åren har brottsligheten ställt både myndigheter, näringsliv och medborgare inför stora prov


Säkerhet och trygghet har kommit att bli några av de viktigaste frågorna i dagens samhällsdebatt. Det handlar om allt från var människor väljer att bosätta sig, var företag beslutar att etablera sin verksamhet och hur olika investeringsbeslut fattas till hur personer lever sina liv och rör sig i olika områden. 

En konsekvens av brottslighetens utveckling är att många människor i dag är otrygga när de rör sig i offentliga utrymmen. Det gäller inte minst de som faktiskt har utsatts för brott samt de som bor, vistas eller verkar i områden med öppen drogförsäljning, kriminella gäng och påtaglig brottslighet. 

Behovet av socialt hållbara bostadsområden och andra offentliga miljöer är stort och att hantera brottsligheten är grundläggande för att förväntningar på säkerhet och trygghet ska kunna uppfyllas. Ett säkert och tryggt bostadsområde skapar förutsättningar för en lokal mötesplats där olika användargrupper både vill och kan vistas, vilket ökar den sociala kontrollen och påverkar livskvalitén positivt för såväl boende som för näringsidkare och besökare. 

Har du fler frågor eller behov av stöd och råd?

Ring eller mejla oss på Stiftelsen Tryggare Sverige!

Huvudkontor: 08-29 20 00

Region Syd: 040-30 67 00

info@tryggaresverige.org

to-top