Trygg Fastighet – ett koncept för ett säkrare och tryggare samhälle

Konceptet Trygg fastighet hjälper fastighetsägare att bedriva ett kunskapsbaserat brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbete.

Få stöd med det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet

Konceptet Trygg fastighet hjälper fastighetsägare att bedriva ett kunskapsbaserat brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbete.

Trygg Fastighet ger fastighetsägare metod- och processtöd samt professionell vidareutbildning och kompetensutveckling när det gäller frågor som rör allt från brott och otrygghet i bostadsområden och kommersiella lokaler till våld och hot i arbetslivet samt systemhotande brottslighet.

Trygg Fastighet i tre steg

TRYGGHETSAKADEMIN

KUNSKAPSPORTALEN

BROTTSFÖREBYGGANDE NÄTVERK

Trygghetsakademin

Syftet med Trygghetsakademin är att i samlad form kunna erbjuda privata och allmännyttiga fastighetsägare professionell utbildning, kompetensutveckling och stöd när det gäller frågor som handlar om brottsförebyggande och trygghetsskapande verksamhet. Detta görs tillsammans med de ledande forskarna och experterna inom sina respektive yrkesområden.
Aktiviteterna handlar om allt från utbildningar, konferenser och föreläsningar till testbäddar, kartläggningar och studieresor.

Kunskapsportalen

För att hjälpa fastighetsägare att bedriva ett evidensbaserat arbete har vi tagit fram en kunskapsportal där vi samlar aktuell forskning, tillhandahåller konkreta tips och råd samt ger exempel på fungerande metoder för att minska brottsligheten och öka tryggheten.
I kunskapsportalen finns vår fritt tillgängliga verktygslåda innehållande konkreta brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder som fastighetsägare kan genomföra själva, eller tillsammans med andra aktörer, för att motverka några av de vanligaste trygghetsproblemen.

Brottsförebyggande nätverk

För att fortsätta utveckla frågorna har vi också ett nationellt
brottsförebyggande nätverk för aktörer inom fastighetsbranschen. Kopplat till nätverket finns också forskare från några av landets universitet. Syftet är att bidra till metodutveckling samt främja ett evidensbaserat arbete genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte i ett aktivt forum med hög kvalitet.
I nätverket kan representanter för privata och allmännyttiga fastighetsägare utbyta erfarenheter med varandra, men också med ledande forskare och praktiker inom området.

Några av våra partners

Här är några av våra partners. Tillsammans leder vi utvecklingen inom det brottsförebyggande- och trygghetsskapande fastighetsarbetet i Sverige.

Var med och påverka!

Till konceptet Trygg Fastighet finns möjlighet att gå med som samarbetspartner för att bidra med kunskap, expertis och tillsammans påverka utvecklingen inom området. Våra samarbetspartners åtnjuter rådgivning och stöd i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet, skräddarsydda utbildningar efter verksamhetens behov samt möjlighet att påverka innehållet på konferenser och studieresor m.m.

För mer information kring kostnad och upplägg, ta kontakt med oss!

Huvudkontor: 08-29 20 00
Region Syd: 040-30 67 00

info@tryggaresverige.org