Våra tjänster

För att stärka samhällets förmåga att hantera de ofta komplexa och svårlösta problem som omger brott och otrygghet tar vi fram skräddarsydda säkerhets- och trygghetslösningar. Vi erbjuder allt från kartläggningar och analyser till samordning, rådgivning och kompetensutbildningar.

Våra konsulter är några av Sveriges ledande experter i form av kriminologer, psykologer, stadsplanerare, jurister, certifierade säkerhetssamordnare, personsäkerhetsexperter m.fl.

BoTryggt2030

Nationell de facto standard för planering av säkra och trygga livsmiljöer.

Fastighetsbesiktning

Besiktning av befintliga fastigheters inre och yttre miljö.

Kartläggning & analys

Kartläggning av den fysiska miljöns betydelse för uppkomsten av brott och otrygghet.

Kompetensutveckling

Kunskapshöjande utbildningar och föreläsningar om säkerhets- och trygghetsfrågor.

Platssamverkan

Aktivering av människor och platser för säkrare och tryggare livsmiljöer.

Konsultativt stöd &
handledning

Rådgivning och handledning i brottsförebyggande arbete.

Har du fler frågor eller behov av stöd och råd?

Ring eller mejla oss på Stiftelsen Tryggare Sverige!

Huvudkontor: 08-29 20 00

Region Syd: 040-30 67 00

info@tryggaresverige.org