Våra tjänster

Behöver ni hjälp i ert brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete? Nedan hittar ni ett urval av våra vanligaste tjänster för såväl befintlig bebyggelse som nyproduktion.

I vårt team har vi några av Sveriges ledande kriminologer, säkerhetssamordnare, stads/samhällsplanerare och forskare – kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa er!

Fastighetsbesiktning

I en fastighetsbesiktning granskar vi både säkerheten och tryggheten, i såväl den inre som den yttre miljön. Resultatet levereras i en rapport innehållande en beskrivning av identifierade brister samt konkreta åtgärdsförslag. En fastighetsbesiktning kan väljas utifrån våra två nivåer – bas och avancerad.

Trygghetscertifiering

En fastighet som uppfyller kraven i vår avancerade fastighetsbesiktning kan trygghetscertifieras för att påvisa att de av Stiftelsen Tryggare Sveriges ställda krav på säkra och trygga fastigheter är uppfyllda. I en trygghetscertifiering ingår en slutbesiktning samt ett certifikat som gäller i två år.

Trygghetsanalys

Vi genomför analyser av utemiljöer, från stadsdelar till mindre avgränsade ytor i alla typer av miljöer. Syftet är att kartlägga den fysiska miljöns betydelse för uppkomsten av brott och otrygghet. I en trygghetsanalys ingår analys av relevant statistik och nyckelpersonsintervjuer. Resultatet, med tillhörande åtgärdsförslag, presenteras i en workshop och skriftlig rapport.

Nybyggnation

För att hjälpa beställare och utförare att göra medvetna val kopplat till säkerhet och trygghet i planerings- och byggprocessen, granskar och analyserar vi ritningar utifrån handboken BoTryggt2030. Det är den senaste, de facto standarden i planering av säkra och trygga livsmiljöer i Sverige.

Platssamverkan

Platssamverkan är ett sätt att skapa säkra, trygga och attraktiva platser där människor bor och verkar. Vi hjälper till att initiera och koordinera platssamverkan där kommuner tillsammans med fastighetsägare, näringsliv m.fl. aktörer samverkar för att minska brottsligheten och öka tryggheten.

Översyn av organisation

Bedriver din organisation ett professionellt och kunskapsbaserat brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete? Vi genomför översyner av arbetet med säkerhet och trygghet kopplat till brott och ordningsstörningar i syfte att belysa hur arbetet bedrivs idag samt vad som behöver utvecklas ytterligare.

Utbildningar och föreläsningar

För kompetens- och vidareutveckling erbjuder vi skräddarsydda utbildningar och föreläsningar utifrån verksamhetens behov och förutsättningar. Utbildningarna kan även skräddarsys och riktas till specifika roller inom bolaget, exempelvis trygghetsvärdar, fastighetsskötare/förvaltare och projektledare.  

Övriga tjänster

Hittade du inte det du sökte ovan? I samråd kan vi skräddarsy olika typer av tjänster utifrån era behov – ta kontakt med oss för vägledning!

Har du fler frågor eller behov av stöd och råd?

Ring eller mejla oss på Stiftelsen Tryggare Sverige!

Huvudkontor: 08-29 20 00

Region Syd: 040-30 67 00

info@tryggaresverige.org