Våra partners

I samarbete med några av Sveriges största allmännyttiga och privata fastighetsägare utvecklar vi konceptet Trygg fastighet med ny kunskap i teori och praktik kopplat till brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbete.

Vi är även stolta över att presentera våra partners som är ledande leverantörer av säkerhets- och trygghetslösningar.

Tillsammans skapar vi förutsättningar för fastighetsägare att själva, eller tillsammans med andra aktörer, motverka brott och otrygghet i bostadsområden och kommersiella lokaler till våld och hot i arbetslivet samt systemhotande brottslighet

Vill ni gå med som partners i Trygg Fastighet?
Kontakta tyra.kloth@tryggaresverige.org

Fastighetsägare
Leverantörer

Har du fler frågor eller behov av stöd och råd?

Ring eller mejla oss på Stiftelsen Tryggare Sverige!

Huvudkontor: 08-29 20 00

Region Syd: 040-30 67 00

info@tryggaresverige.org