Om oss

Stiftelsen Tryggare Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden NGO. Syftet är att förbättra hjälpen till brottsdrabbade och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Arbetet är inriktat på att erbjuda nya idéer, nya samverkansformer och nya lösningar.

Vision

Vår vision är att Sverige ska vara en säker plats där människor vill leva, verka och bo utan oro eller rädsla för att bli utsatt för brott. Detta gör vi främst genom att förbättra och ge stöd till brottsutsatta samt främja det brottsförebyggande arbetet.

Frågor som rör säkerhet och trygghet har blivit allt mer aktuella i Sverige under senare år och trots att många kommuner, företag och andra aktörer har frågorna högt upp på dagordningen är det emellertid få som klarat ut vilka åtgärder som ökar säkerheten och tryggheten.

Stiftelsen syftar till att förminska den kunskapsklyfta som finns kring brottsförebyggande arbete på lokal som nationell nivå.

”Sverige ska vara en säker plats där människor vill leva, verka och bo utan oro eller rädsla för att bli utsatt för brott.”

Kort om stiftelsen

Stiftelsen Tryggare Sverige har sedan 2008 erbjudit en professionell verksamhet på både lokal och nationell nivå. Arbetet bedrivs tvärsektoriellt tillsammans med stat, kommun, näringsliv, ideella organisationer och andra engagerade aktörer; dvs. privata och offentliga aktörer i nya samverkansformer.

Stiftelsens verksamhet bygger på beprövad erfarenhet och aktuell forskning och utgår från ett helhetsperspektiv där frågor som handlar om exempelvis brottsutsattas situation hålls ihop med den brottsförebyggande verksamheten.

Stiftelsen Tryggare Sverige består av två delar, en tankesmedja och en konsultverksamhet.

”Stiftelsens arbete innefattar att hitta nya idéer, nya samverkansformer och nya lösningar.”

Har du fler frågor eller behov av stöd och råd?

Ring eller mejla oss på Stiftelsen Tryggare Sverige!

Huvudkontor: 08-29 20 00

Region Syd: 040-30 67 00

info@tryggaresverige.org