Trygghetsakademi

Vi erbjuder fastighetsägare utbildning, kompetensutveckling och stöd när det gäller frågor som handlar om brottsförebyggande och trygghetsskapande verksamhet.

Viktiga datum

I trygghetsakademin erbjuder vi fastighetsägare en rad aktiviteter i form av utbildningar, konferenser och föreläsningar till testbäddar, kartläggningar och studieresor.

Håll utkik för mer information och nytt innehåll inom kort.

Studieresa Vårväderstorget, 22 aug 10.00-16.00
Utbildning i BoTryggt2030, start 28 aug
Utbildning i situationell brottsprevention
och trygghetsskapande arbete, start 28 aug
Utbildning i Tryggare Skola, start 3 sep

Kommande studieresor & aktiviteter

Studieresa Vårväderstorget
22 augusti 2024

Stiftelsen Tryggare Sverige bjuder tillsammans med GöteborgsLokaler in till ett studiebesök på Vårväderstorget. Vi träffar representanter från GöteborgsLokaler som berättar om deras arbete med att omvandla torget till en attraktiv, spännande och levande plats. För att ta del av förändringsarbetet i praktiken erbjuds vi även en guidad rundvandring på torget. Studiebesöket är kostnadsfritt och lunch och fika ingår.
Vårväderstorget Göteborg

Utbildning i BoTryggt2030,
start 28 aug 2024

Utbildningen fokuserar på brottsförebyggande och trygghetsskapande stadsplanering utifrån handboken BoTryggt2030. Utbildningens målgrupp är kommunpolitiker, stadsplanerare, säkerhetschefer, brottsförebyggare, företrädare för bostadsbolag och fastighetsägare, arkitekter, poliser, näringslivsrepresentanter m.fl. aktörer. Inga förkunskaper krävs.
Digitalt

Utbildning i situationell brottsprevention och trygghetsskapande arbete,
start 28 aug 2024

Diplomutbildningen riktar sig till personer som vill lära sig att praktiskt tillämpa den senaste forskningen samt att använda nya innovativa arbetssätt och beprövade erfarenheter (internationella och svenska) när det gäller situationell brottsprevention och trygghetsskapande åtgärder med fokus på arkitektonisk design (CPTED/CP-UPD).
Digitalt

Utbildning i Tryggare Skola,
start 3 sep 2024

Diplomutbildningen i Tryggare Skola ger deltagarna fördjupade kunskaper i att arbeta systematiskt med skolans fysiska, sociala och organisatoriska miljö utifrån verktyget Tryggare Skola.
Digitalt

Har du fler frågor eller behov av stöd och råd?

Ring eller mejla oss på Stiftelsen Tryggare Sverige!

Huvudkontor: 08-29 20 00

Region Syd: 040-30 67 00

info@tryggaresverige.org