Trygghetsakademi

Vi erbjuder fastighetsägare utbildning, kompetensutveckling och stöd när det gäller frågor som handlar om brottsförebyggande och trygghetsskapande verksamhet.

Viktiga datum

I trygghetsakademin erbjuder vi fastighetsägare en rad aktiviteter i form av utbildningar, konferenser och föreläsningar till testbäddar, kartläggningar och studieresor.

Håll utkik för mer information och nytt innehåll inom kort.

Utbildning BoTryggt2030, start 7 feb 2024
Diplomutbildning Tryggare Skola, start 13 feb 2024
Diplomutbildning Situationell brottsprevention, start 14 feb 2024
Studieresa London, 13 – 15 mars 2024
Studieresa New York, 28 april – 2 maj 2024

Kommande studieresor & aktiviteter

Utbildning i BoTryggt2030 – handboken för planering av säkra och trygga livsmiljöer

Utbildningen fokuserar på brottsförebyggande och trygghetsskapande stadsplanering utifrån handboken BoTryggt2030.
Digitalt, start 14 feb

Diplomutbildning i Tryggare Skola

Diplomutbildningen i Tryggare Skola ger deltagarna fördjupade kunskaper i att arbeta systematiskt med skolans fysiska, sociala och organisatoriska miljö utifrån verktyget Tryggare Skola.
Digitalt, start 13 feb

Diplomutbildning i situationell brottsprevention och trygghetsskapande arbete

Diplomutbildningen i situationell brottsprevention och trygghetsskapande arbete fokuserar på brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i teori och praktik.
Digitalt, start 14 feb

Studieresa London 13 – 15 mars 2024

Företagen är ofta en bortglömd aktör i diskussionerna om brottsligheten och dess konsekvenser. Studieresan fokuserar därför på säkerhet och trygghet kopplat till näringslivet och samverkan mellan näringsliv, kommun och polis.
London, 13 – 15 mars

Studieresa New York 28 april – 2 maj 2024

Studieresan fokuserar på platssamverkan, placemaking och platsutveckling för att skapa säkra, trygga och attraktiva platser. Studieresan innehåller en mängd studiebesök och föreläsningar med särskilt fokus på erfarenheter från polisens brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbete.
New York, 28 april – 2 maj

Har du fler frågor eller behov av stöd och råd?

Ring eller mejla oss på Stiftelsen Tryggare Sverige!

Huvudkontor: 08-29 20 00

Region Syd: 040-30 67 00

info@tryggaresverige.org