Brottsförebyggande nätverk

Tillsammans med en rad aktörer inom fastighetsbranschen har vi initierat ett brottsförebyggande nätverk. Inom ramen av nätverket erbjuds fastighetsägare att ta del av kompetensutvecklande utbildningar, aktiviteter och stöd vad gäller frågor som handlar om brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Ta del av erfarenheter med att motverka brott och otrygghet

För att fortsätta utveckla frågorna har vi ett nationellt brottsförebyggande nätverk för aktörer inom fastighetsbranschen. Kopplat till nätverket finns också forskare från några av landets universitet.

Syftet är att bidra till metodutveckling samt främja ett evidensbaserat arbete genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte i ett aktivt forum med hög kvalitet.

Bli en del av nätverket!

I nätverket kan representanter för privata och allmännyttiga fastighetsägare utbyta erfarenheter med varandra, men också med ledande forskare och praktiker inom området.

Vi har två nätverksträffar per år för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Inom kort kommer information om datum, tid och plats för kommande nätverksträff.

För mer information, ta kontakt med oss! info@tryggaresverige.org

Har du fler frågor eller behov av stöd och råd?

Ring eller mejla oss på Stiftelsen Tryggare Sverige!

Huvudkontor: 08-29 20 00

Region Syd: 040-30 67 00

info@tryggaresverige.org