Referenslistor

För att kunna granska och vidareutveckla vårt arbete har vi tillgängliggjort allt material i form av en referenslista som visar vilka vetenskapliga källor som ligger bakom respektive åtgärd som beskrivs i rapporten.

Referenslistor

Här nedan finns samtliga referenser och källor bakom Trygg Fastighet lätt tillgängligt för fastighetsägare, akademiker, kommunala och privata aktörer samt andra intressenter.

Innehållet i rapporten tillhör Stiftelsen Tryggare Sverige, men delandet samt bearbetandet av materialet är fullt tillåtet så länge attribut ges till Stiftelsen Tryggare Sverige och tydliga hänvisningar till källan anges.

Har du fler frågor eller behov av stöd och råd?

Ring eller mejla oss på Stiftelsen Tryggare Sverige!

Huvudkontor: 08-29 20 00

Region Syd: 040-30 67 00

info@tryggaresverige.org