Verktygslådan för trygga fastigheter

Nedan listas de vanligaste trygghetsproblemen med tillhörande brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder. Åtgärderna bygger på aktuell forskning och beprövade erfarenheter.

De vanligaste trygghetsproblemen med tillhörande brottsförebyggande- och trygghetsskapande åtgärder

Nedan listas de vanligaste trygghetsproblemen för fastighetsägare.

Har du fler frågor eller behov av stöd och råd?

Ring eller mejla oss på Stiftelsen Tryggare Sverige!

Huvudkontor: 08-29 20 00

Region Syd: 040-30 67 00

info@tryggaresverige.org