Verktygslådan för trygga fastigheter

Nedan listas de vanligaste trygghetsproblemen med tillhörande brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder. Åtgärderna bygger på aktuell forskning och beprövade erfarenheter.

Har du fler frågor eller behov av stöd och råd?

Ring eller mejla oss på Stiftelsen Tryggare Sverige!

Huvudkontor: 08-29 20 00

Region Syd: 040-30 67 00

info@tryggaresverige.org